ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Army Public School Recruitment 2020 | 8000 PGT/ TGT/ PRT Posts | Apply Online@aps-csb.in

Army Public School Recruitment 2020 | 8000 PGT/ TGT/ PRT Posts | Apply Online@aps-csb.in

Name of the Post: 

Army Public School PGT/TGT/PRT Online Form 2020

All out Vacancy: 8000 (around)

Brief Information:

Army Public School has reported a for the enlistment of PGT/TGT/PRT opening. Those Candidates who are keen on the opening subtleties and finished all qualification measures can peruse the Notification and Apply Online.

Test Fee: Rs. 500/ -

Installment Mode (Online): Debit/Credit Cards/Net Banking

Instructive Qualification:-

PGT - B.Ed and Post Graduation with least half stamps

TGT - B.Ed and Graduation with least half checks

PRT - B Ed/Two Year Diploma Graduation and Graduation with least half checks

Significant Dates:

Beginning Date for Apply Online: 01-10-2020

Last Date to Apply Online: 20-10-2020

Date for Availability of Admit Card: 04-11-2020 (Tentative will be educated in the wake of transferring)

Date for Exam: 21 and 22-11-2020

Distribution of Result: 02-12-2020 (Tentative)

Age Limit (as on 01-04-2021)

For Fresh Candidates: Below 40 Years (For the situation of Delhi schools the applicant ought to be in the age section according to DSEA&R)

For Experienced Candidates: Below 57 years (on account of Delhi according to DSEA&R)

Age unwinding is material according to rules.
Important Links


Exam Pattern:-


Important Links:-


Notification : Click Here

Official Website : Click Here

Apply Online : Registration Login

Tag : Recruitment
0 Komentar untuk "Army Public School Recruitment 2020 | 8000 PGT/ TGT/ PRT Posts | Apply Online@aps-csb.in"

Back To Top