ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Home Learning Programme for Students Of Std 5 On Doordarshan's DD Girnar/Diksha Portal Video@https://diksha.gov.in/

Home Learning Videos for Students Of Std 5 On Doordarshan's DD Girnar Channel


30/06/2020 Hindi Video Click Here

Standard 5 July Month  Home Learning Video

05/07/2020 : Not In Time Table Today
12/07/2020 : Not In Time Table Today
19/07/2020 : Not In Time Table Today
26/07/2020 : Not In Time Table Today
28/07/2020 Maths : Click Here

Standard 5 August Month  Home Learning Video

DATE 02-08-2020 HOLIDAY 
DATE 03-08-2020 HOLIDAY  
DATE-04-08-20 STD-5 HOME LEARNING
DATE-05-08-20 STD-5 HOME LEARNING
DATE-06-08-20 STD-5 HOME LEARNING
DATE-07-08-20 STD-5 HOME LEARNING
DATE-08-08-20 STD-5 HOME LEARNING
DATE-10-08-20 STD-5 HOME LEARNING
DATE-11-08-20 STD-5 HOME LEARNING
DATE-13-08-20 STD-5 HOME LEARNING

DATE- 23-08-2020 HOLIDAY

Now children will enjoy an inexhaustible treasure of knowledge while sitting at home.

 Home Learning - Through TV, Doordarshan Kendra D.D. Home Leaning for Students  Of Std 3 to 12 on Girnar Channel

It is not possible to call students to schools for education work due to the current Corona epidemic, the academic year which was to be started from June 8.

IMG-20200610-WA0035

So that the subject based video / educational lessons prepared for the students of Std-3 to 8 and Std-9 to 12 from the state level for the educational work of the students through TV i.e. Doordarshan Kendra-DD. It has been planned to broadcast from Girnar channel.

Time Table For Std 3 to 12 :

DD Girnar Time Table For Std 3 To 12 Gujarat Students : Moral education can include the sanctity of human character and the development of his personality, the process of healing physically, mentally and spiritually, the quest to integrate culture and science, as well as the process of freeing man from fear, inertia and ignorance. True education is the name of the harmonious combination of science and ethics.The education system should be such that it removes all kinds of obstacles and prepares man for his responsibility with the best intelligence and self-esteem. The intellect of man today is ten.
Std 3 To 5 July Month Time Table:-


Screenshot_3

Screenshot_4

Dear Visitors, We Every day Update Our Website www.dtparmargujarat.com. All News(World/National/Local), Education Paripatra,Recruitment,School Paripatra,Current Issues, Celebration Paripatra, Application, TET/TAT/HTAT Material, Current Affairs,New Plan Paripatra, Exam Paripatra,CCC Exam News, Result Paripatra are posted here regularly . Stay Connected Our Website www.dtparmargujarat.com
0 Komentar untuk "Home Learning Programme for Students Of Std 5 On Doordarshan's DD Girnar/Diksha Portal Video@https://diksha.gov.in/ "

Back To Top