ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

PM Modi Will Address the Country Again On Friday, Important Announcement May Be Declared By Him

PM Modi Will Address the Country Again On Friday, Important Announcement May Be Declared By Him


Prime Minister Narendra Modi will address the country once again amid the outbreak of the Coronavirus virus. Will address the country at 9am. On this, he said, I will talk to the countrymen through video message. Earlier, in the midst of rising cases of Coronavirus, Prime Minister Modi today spoke to the CM of all states through video conferencing. In the meantime, there was widespread debate about what could be done against Corona.

Prime Minister Narendra Modi tweeted on Thursday, PM Modi did the lockdown on March 24, the lockdown imposed to prevent the spread of Alankorona
On Thursday, amidst the lockdown caused by the Corona virus, Prime Minister Narendra Modi made a tweet, in which he wrote, 'I will share a video message with the countrymen at 9 am tomorrow.' This tweet of PM Modi came after a video conferencing meeting with all the Chief Ministers of all states on lockdown.


This video message of Prime Minister Modi will be like a message to the nation. The way people have gone ahead and followed the lockdown and in the remaining days, follow the same lockdown and do not panic, PM Modi will speak about it. However, no announcement of furthering the lockdown will be made in tomorrow's video message. The government has no intention of furthering the lockdown.

In this video message, PM Modi will also speak about the problems being faced by people about everyday things. At the same time, on Thursday, PM Modi asked the Chief Ministers of the states to ensure the movement of food and drink during the talks. Also instructed to follow the lockdown.
IMPORTANT LINK :

Watch Full Video Message By PM : Click Here

Back To Top