ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Gujarati Books In PDF format || Download Various Books Online And Enjoy Reading Books At Home In This Situation Of Corona Lock Down For 21 Days


Gujarati Books In PDF format || Download Various Books Online And Enjoy Reading Books At Home In This Situation Of Corona Lock Down For 21 Days


There are many people in the world who are affected with Corona Virus. The people of not only India but whole world are trying to overcome this situation.

View Also : 

Download Textbooks Std 1 to 10 : Click Here
The government of India has declared Lock Down for 21 days. People can not go out from their home. But the question is that how they can pass their time in home. Specially Children are getting bored playing various games watching TV.

So here I am going to give you another concept for passing your time at your home. It will increase your knowledge also.

Enjoy reading books like Kasdar Kutch Na Ratno , Hase Tenu Na Khase , Prit Kare Pokar Etc.

Important Link

Download Various Gujarati Books : Click Here

Back To Top