ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

District Panchayat, Ahmedabad Medical Officer & Paramedical Supporting Staff Posts 2020


District Panchayat, Ahmedabad Medical Officer & Paramedical Supporting Staff Posts 2020

Total Posts: 18 Posts

Posts Name:
• Medical Officer: 09 Posts
• Paramedical Supporting Staff: 09 Posts

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement.

Selection Process: interview.

How to Apply: Interested and Eligible candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement. (More Details: Please Read Official Advertisement)

Interview Date: 31-03-2020

Official Advertisement : Click Here

Tag : Recruitment
Back To Top