ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

District Health Society, Porbandar Recruitment for Medical Officer & Paramedical Supporting Staff Posts 2020


District Health Society, Porbandar Recruitment for Medical Officer & Paramedical Supporting Staff Posts 2020

Porbandar : Medical Staff Recruitment 2020 District Health Society,Porbandar published advertisement for recruitment of Medical Officer and Paramedical Supporting Staff. more details about this recruitment including No. of posts, name of post, Educational qualification, Age limit, Selection process, How to apply from this post. 

Post Name: 
● Medical Officer - 6 Posts 
● Paramedical supporting staff - 6 Posts 

Total Posts: 12 

Educational Qualification: 
● Medical Officer: MBBS 
● Paramedical Supporting Staff: ANM/GNM/MPHW 

Selection Process: Final Selection will be based on personal interview. 

Interview Date: 31/03/2020 

Official Advertisement : Click Here

Tag : Recruitment
Back To Top