ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

Secondary and Higher Secondary Bharati Related News Report

Secondary and Higher Secondary Bharati Related News ReportGSERC.IN Shikshan Sahayak Recruitment 2019, Gujarat State Education Recruitment Board (GSERC.IN) has released the https://www.gserc.in/ Shikshan Sahayak Recruitment 2019 – jobs in Gujarat online Notification on the official website.

According to Sandesh newspaper , EI Mahesh Panday said that it will be taken a week for the Process of Government Secondary Recruitment.

GOVERNMENT SECONDARY BHARTI | PROVISNAL MERIT PML 1|TAT BHARTI 2019 |SHIKSHAN SAHAYAK RECRUITMENT 2019|TAT GUJARAT STATE EDUCATION BOARD @ HTTPS://WWW.GSERC.IN

Shikshan Sahayak Recruitment 2019  jobs in Gujarat online Notification: Gujarat State Education Recruitment Board @ https://www.gserc.in

Important Link:

Download & Install My Application DTPARMARGUJARAT For Regular Education & Job Updates

News Report : Click here to read

Tag : TAT 1 & 2
Back To Top