ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

TAT 1 & 2 GOVERNMENT SECONDARY & HIGHER SECONDARY NUMBER OF FORMS RECEIVED BY GSERCE


TAT 1 & 2  GOVERNMENT SECONDARY & HIGHER SECONDARY NUMBER OF FORMS RECEIVED BY GSERCE


The candidates of Government Secondary & Higher Secondary are very eager to know how many candidates have applied for the post in recruitment.

View Also : 


TAT SECONDARY ANALYSIS Click Here


Here it is given subject wise

Government Secondary

English
Gujarati
Maths/Science
Social Science
Sanskrit
Hindi

Government Higher Secondary

English
Gujarati
Maths/Science
Social Science
Sanskrit
Hindi
Psychology
History
Commerce
BA
Account
Sociology

Important Link :

TAT UPDATES : Click Here


Number Of Application : Click Here

Tag : TAT 1 & 2
Back To Top