ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

LRD LOK RAKSHAK DAL / POLICE CONSTABLE BHARTI : IMPORTANT CIRCULAR ABOUT CHARACTER VERIFICATION AND MEDICAL VERIFICATION


LRD LOK RAKSHAK DAL / POLICE CONSTABLE BHARTI : IMPORTANT CIRCULAR ABOUT  CHARACTER VERIFICATION AND MEDICAL VERIFICATIONLRB Gujarat Police Constable Document Verification List, Time table 2019 or Schedule will be declared on official website www.lrbgujarat2018.in. 

Due to General Election of India 2019 Achar sanhita LRB Gujarat Holds the Program of Document Verification and Now Election is Over in theGujarat So LRB Gujarat will Officially publish Document Verification List, Place of Verification.

As per the details obtained, the written examination was taken on January 3 for the 3, 6 seats of the lrb board Subsequently, one and a half times the candidates who passed the exam were called for document verification after May 5th. 

View Also : 


 The recruitment board, on July 7, did not disclose the results after the process, saying that the verification will be completed in about three months as the caste certification is to be tested.

The process is likely to be completed within about 3 days, which is likely to be completed by the end of November. candidates waiting for sarkari Naukri result.  

Thus, the total promise of 3 days and 3 days of declaration of lrb results by the lrb recruitment board has now been fulfilled, though no indication of declaration of lrb results has been made by the candidates themselves.

LRD LOK RAKSHAK DAL / POLICE CONSTABLE BHARTI : IMPORTANT CIRCULAR ABOUT  CHARACTER VERIFICATION AND MEDICAL VERIFICATION


Circular About Medical & Character Verification : Click HereBack To Top