ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

TAT 1&2 SECONDARY & HIGHER SECONDARY TEACHERS RECRUITMENT NEWS REPORT DATE 10/11/2019

TAT 1&2 SECONDARY & HIGHER SECONDARY TEACHERS RECRUITMENT NEWS REPORT DATE 10/11/2019


The candidates are eagerly waiting for the Recruitment of Secondary and Higher Secondary Teachers for a long time.


But there is no end of waiting for a long time. The candidates are tired of waiting for Recruitment Notification.But still not declared.

View Also : 


TAT SECONDARY ANALYSIS Click Here


The government of gujarat said that it will be come soon. Wait for some time. But it's too long for candidates to wait.

Today it's a good news for the candidates that the recruitment notification will come in next three to four days.

Important Link

News Report : (1) Click Here 

                           (2) Click Here

Tag : TAT 1 & 2
Back To Top