ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

LRD Police Constable Final Result Will be Declared on 1st December 2019,LRD Final Result Press Note by Home Minister Pradipsinh Jadeja Sir.


LRD Police Constable Final Result Will be Declared on 1st December 2019,LRD Final Result Press Note by Home Minister Pradipsinh Jadeja Sir.


Name of Organization:-LRD

Name of Post :- LRD

Final Result :- 1st December

LRD Police Constable Final Result Will be Declared on 1st December 2019,LRD Final Result Press Note by Home Minister Pradipsinh Jadeja Sir.

LRB Police Constable Result 2019 

LRB Gujarat Police Constable Result Published on LRB Gujarat Official Website LRBGUJARAT.in

Check LRB Police Result 2019 :- https://result2.lrbgujarat2018.in/ 

On the off chance that you will download the LRB Physical Test Call Letter, Then snap on beneath given connection. 

Physical Test PET PST Call Letter and Time Table: 


Up-and-comer Can Download Physical Test Call Letter From twentieth February 2019. 

Gujarat Police Lokrakshak Bharti Board Conducted Written Examination of Police Bharti on sixth January 2019. There will be all out multiple times Qualify Candidate will be called for Physical Exam Who Passed Examination of Police Bharti. 

LRB Gujarat Police Recent News 2019 

As of late Lok Rakshak Bharti Department (LRB) has reported an official warning of 6189 opportunities for Gujarat Police Recruitment. official ad is possible on ojas.gujarat.gov.in and lrbgujarat2018.in. 

That is the reason LRB office welcomed online applications for the Hathiyari and Bin Hathiyari Constable Male and Female, Jail Sipay Male, Jail Sipay Female/Matron.

 Before filling on the web application structure through ojas.gujarat.gov.in, meriting and intrigued up-and-comers should check Gujarat police constable test date, qualification criteria, LRB and LRD Result 2019, LRB Result News, LRB Result Date 2019 as underneath referenced. 

Result 2019 Published alongside Final Answer Key and Merit Marks in First seven day stretch of February 2019. www.lrbgujarat2018.in distributed this Latest Notification on site.

 Candidate who showed up in Written Examination can check their Result Marks and Merit Number on official website. 

LRB Police Constable Result News 2019 

As of late lrbgujarat2018.in has been reported most recent news on their page with respect to Gujarat Police Bharti Recruitment different post such Armed/Unarmed Constable Bharti, Jail Sipay Male-Female opportunities subtleties. Clearly, there are quantities of candidates showed up in this assessment and those the sum total of what applicants have been sitting tight for the LRB Exam result, determination list for PET Test. 

The outcome will be proclaimed by Lokrakshak Bharti board on their site very soon, Official LRB Police Constable Examination Result Date not announced at this point.

OFFICIAL PRESS NOTE : Click HereOFFICIAL WEBSITE : CLICK HERE
Back To Top