ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

GSEB GOVERNMENT SECONDARY & HIGHER SECONDARY SHIXAN SAHAYAK BHARTI IMPORTANT INSTRUCTION FOR CANDIDATES


GSEB GOVERNMENT SECONDARY & HIGHER SECONDARY SHIXAN SAHAYAK BHARTI IMPORTANT INSTRUCTION FOR CANDIDATES

The number of candidates have made many mistakes in filling up forms for  GOVERNMENT  SECONDARY & HIGHER SECONDARY TEACHERS  RECRUITMENT.

View Also : 


TAT SECONDARY ANALYSIS Click Here

TAT HIGHER SECONDARY ANALYSIS Click HereThe candidates who have made mistakes , requested the Recruitment Board to give them chance for correcting the errors.

Recruitment board is very positive in this recruitment , so they understood the problem of candidates and gave them time for correction.

Earlier Bharti board declared that the candidates can Edit means correct the Error from 2nd December to 4th December.

Now the site has new instruction for the candidates that they can edit their forms from 3rd December instead of 2nd December.

Important Instruction : Click Here

Tag : TAT 1 & 2
Back To Top