ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

GPSC) RECRUITMENT FOR 293 ASSISTANT ENGINEER, DOWRY PROHIBITION OFFICER CUM PROTECTION OFFICER & ASSISTANT PROFESSOR POSTS 2019 (GPSC OJAS)

GPSC) Recruitment for 293 Assistant Engineer, Dowry Prohibition Officer cum Protection Officer & Assistant Professor Posts 2019 (GPSC OJAS)

Gujarat Public Service Commission


Total Posts: 293 Posts

Posts Name:


• Assistant Engineer (Electrical): 08 Posts


• Dowry Prohibition Officer cum Protection Officer: 12 Posts


• Assistant Professor General State Service, Class-1 in Government Medical Colleges in Various Subjects: 273 Posts


Gujarat Public Service Commission

Educational Qualification, Age Limit & Other Details: Please Read Official Notification.

How to Apply:


 Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website- www.gpsc-ojas.gujarat.gov.in

Important Dates:


• Starting Date for Submission of Online Application: 15-11-2019 (01:00 pm)


• Last Date for Submission of Online Application: 30-11-2019 (01:00 pm)

Important LinksAdvertisement: Click Here
Apply Online: Click Here
Tag : GPSC
Back To Top