ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Government Of Gujarat Approved SNDT University affiliated College Degree In Secondary & Higher Secondary Recruitment


Government Of Gujarat Approved SNDT University affiliated College Degree In Secondary & Higher Secondary Recruitment


Government Of Gujarat has declared the teachers recruitment for government secondary and higher secondary school in our state.

Gujarat Government banned for those candidates who have got their degree from SNDT women's University.

But for the students , they valided the degree of SNDT college from the area of gujarat .

Shreemati Nathibai Damodar Thackersey Women's University (SNDT) is a women's university in the city of Mumbai, India. 

The university headquarters are situated at Churchgate in South Mumbai, while the main campus is in Santacruz–Juhu area of Mumbai. SNDT has three campuses: two in Mumbai and one in Pune. The University has affiliated colleges Maharashtra, Assam, Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Surat andGoa, as well.
The year 1896 marked the beginning of a new era in the history of women’s education in India when Bharatratna Dhondo Keshav Karve established an ashram for widows and helpless women at Hingne near Pune.

However, after  taking TAT Exam SEB had declared the Secondary Analysis as well as Higher Secondary Analysis sothat candidates can think themselves.

He realized that to make these women self-sufficient, -reliant and -confident, schooling was essential at the ashram. Karve launched a programme of schooling there, which latter became a regular school for girls and women. In a society governed by age-old customs
Finally, it's a good news from government side that The candidates having SNDT university Degree can also apply for Secondary & Higher Secondary Recruitment.


Official Paripatra : Click Here

Back To Top