ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

1384 Primary Teachers Deficiency Against The Approved Establisbment Of 10247 Teachers

1384 Primary Teachers Deficiency Against The Approved Establisbment Of 10247 Teachers .


News Report Of Teachers Deficiency In Kutchh.

Kutch district is a district of Gujarat state in western India. Covering an area of 45,674 km², it is the largest district of India.

 The population of Kutch is about 2,092,000. It has 10 Talukas, 939 villages and 6 Municipalities. The Kutch district is home to the Kutchi people who speak the Kutchi language.

News Report Of Teachers Deficiency In Kutchh.

View Also :

Government School List : Click Here

But the main problem of kutch is that the government can not provide enough education there because of deficiency of teschers.

Most of the teachers are not ready to do job as teachers there and so the level of education is decreasing day by day.

News Report Of Teachers Deficiency In Kutchh.

Important Link :News Report : Click Here

Back To Top