ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Semester Exam Paper Solution Date 10/10/ 2019

Semester Exam Paper Solution 2019


Gujarat GCERT Prepared by our experts in
accordance with the guidelines given by Gujarat Board, these Sample Papers will help students gain confidence and make them ready to face their school examinations.

 These Sample Papers cover
important concepts from an examination
perspective. Model Solutions are also provided to help self-evaluation.

Standard 3 To 8 All Subject Paper
Solution Sem 1 ( Satrant Exam)

Dear Visitors Here We Are Updating All Kinds Of Job Updates And Gk study Materials.

 So If You Are Searching For Standard 3 To 8 All Subject Unit Test.Here Is The Right Place Where You Will Get Latest Gujarat Government And Indian Government Jobs
As faster Than Other Sites In Gujarat. And You will Also Get latest Current affairs And
Gk Study Materials.

STD 3 To 8 Ganit Paper Solution 2019

First Term End Examination has been started in All Gujarat Government Primary School.

 Today I am going to present the solution of subject Gujarati.

The Question Paper given by Jilla Sixan Samiti All Gujarat of Date: 11/10/2019.

Importanttant Link :

Std 3 Maths : Click here

Std 4 Maths : Click here

Std 5 Maths : Click here

Std 6 Maths : Click Here 

Std 7 Maths : Click Here

Std 8 Maths : Click HereBack To Top