ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Police Constable Recruitment Result Related News

Police Constable Recruitment Result Related News

Police Constable Result

Here gujarat lok rakshak board notify by the notification to all block mamalatdars to sent the cast information about the all the candidates who are appearing in lok rakshak caders exam.


View Also :


POLICE CONSTABLE RESULT PARIPATRA 16/08/2019

Gujarat Police Upcoming Bharti Vacancy List


Gujarat Police Recruitment Board (GPRB) arranged written exam for Police Constable / Lokrakshak Exam for 9,713 Constable posts. This exam was held on 06th January, 2019. 


Police Constable Result 2019


If you are looking for Police Constable Exam Question Paper 2019 and Constable Exam Answer keys 2019 then you are at right place. Keep reading this page.

An official answer keys for Gujarat Police Constable / Lokrakshak written exam will be available after few days. Official answer keys will be available at OJAS official website.

Police Constable Result 2019

 Constable Answer keys 2019 will be publish in two steps i.e. Constable Provisional Answer Keys 2019 and Constable Final Answer keys 2019. Stay tuned with us for latest updates on Constable Exam

Police Constable Result 2019

Coordinate to provide proof of information, including the application submitted for obtaining the caste certificate of the scheduled tribe.

Why Result declared Let?

Official Letter: Click Here

Back To Top