ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

On October 2nd, Municipal Officers sought Explantation from teachers who did not buy Khadi


On October 2nd, Municipal Officers  sought Explantation from teachers who did not buy Khadi

2nd October Khadi For Teachers

As part of popularisation of Khadi / Handloom clothes,the Government had issued the Government order with a solicition to the effect that all Malayalees especially government employees, teachers and public sector workers should wear Khadi clothes in every wednes day.

2nd October Khadi For Teachers

In Kerala there are around 40 Khadi Institutions besides Khadi Board are running the Khadi Production activity producing various Khadi Fabrics such as Cotton, Silk & polyvastra.

2nd October Khadi For Teachers

 Since the year 1985 the Governement of Kerala has permenentaly declared 10% rebate throught the year for the Retail sale on Cotton Khadi, Silk, Spun Silk Khadi Varieties. 

2nd October Khadi For Teachers

Apart from this the Government of Kerala has provided the budgetery support for giving the Special rebate 10 % for 108 dyas various spells in various festivals and occassions. 

2nd October Khadi For Teachers

The Khadi and Village Industries Commission discontinued the rebate policy from the year 2008-09 and introduced the Marketing Development Assistance Scheme. By utilising the funds received from the MDA scheme 10% rebate more giving to the customers in every days.
Back To Top