ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Periodic Test Online Marks Entry Link


Periodic Test Online Marks Entry Link

This article contains online entry for the unit test through Sarva Shiksha Abhiyan. A new link timer has been provided for this. If you will be given here.


Online attendance for children and teachers is provided in primary schools in the state of Gujarat. In which case an article has been placed here.

Online Marks Entry Link

 This article is very useful for elementary schools. An update to the online attendance system has occurred.

 This article has been written about this update. Here you will also find out what attendance means. In addition, an online website update will come to mind about this.

Attendance is the concept of people, individually or as a group, appearing at a location for a previously scheduled event.

Online Marks Entry Link

Measuring attendance is a significant concern for many organizations, which can use such information to gauge the effectiveness of their efforts and to plan for future efforts.

In both classroom settings and workplaces, attendance may be mandatory. Poor attendance by a student in a class may affect their grades or other evaluations. 

Online Marks Entry Link

Poor attendance may also reflect problems in a student's personal situation, and is an indicator that "students are not developing the knowledge and skills needed for later success".

For students in elementary school and high school, laws may require compulsory attendance, while students at higher levels of education may be penalized by professors or the institution for lack of attendance.

Download Circular :Click Here

Download Module : Click Her

Online Marks Entry : Click Here

Back To Top