ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Gujarat National Law University (GNLU) Recruitment for Various Posts 2019

Gujarat National Law University (GNLU) Recruitment for Various Posts 2019

Gujarat National Law University (GNLU)is the statutory university established by the Govt. of Gujarat under the   Gujarat National Law University Act, 2003 . 


The University is recognized by the  Bar Council of India (BCI)  and the University Grants Commission (UGC) (2f & 12B) . The University is also a member of the Association of Indian Universities (AIU) , United Nations Academic Impact (UNAI) , International Association of Law Schools (IALS) , Asian Law Institute (ASLI) and Shastri Indo-Canadian Institute.

As a socially-responsible educational institution and to fulfill our Vision, Mission and Core Values GNLU is committed to being a leader in the research, teaching and extension of environmental sustainability. 

Such commitment is reflected in the pledge made by the University in its Campus Master Plan to reduce energy consumption and greenhouse gas emissions to combat climate change. The University endeavours to reduce our environmental impact by incorporating sustainability in every aspect of campus life and operation.

Among all the work we are doing, we take great care to conserve the campus ecology and environment. The spacious 50 acre sprawling campus of GNLU is not only home to its students and staff but also a myriad of trees, flowers, shrubs, butterflies, birds and other living creatures, including rare and precious species.

This lush and precious endowment is cherished by members of the University community. We have comprehensive policies and guidelines to engage everyone and cultivate an attitude towards green living. Living in harmony with the environment is a major theme of the education here.

The GNLU Act 2003 proclaims that GNLU, "shall be to advance and disseminate learning and knowledge of law and legal processes and their role in national development: to develop in the students and the research scholars sense of responsibility to serve society in the field of law by developing skills in regard to advocacy, legal services, legislation, parliamentary practice, law reforms and such other matters; to make law and legal processes efficient instruments of social development; and to promote inter-disciplinary study of law in relation to management, technology, international cooperation and development."

The ethos of imparting education in Gujarat National Law University comprises a mutual endeavour of the Faculty and the students who become part of our august family after clearing the hurdle of a rigorous and strenuous selection procedure, since only the cream of the country finds a place amidst us. 

The University has been in the process of striving for academic and professional excellence in the field of legal studies in the country. The University became functional from the year, 2004. Our teaching methodology and the student response to it can be safely summarized as being par excellence. 

Our student fraternity has won us laurels in the various spheres of national and international moot court competitions, paper presentations and various cultural activities. We strive for an all round and inter-disciplinary academic excellence in sync with the other National Law Schools of the country.

Since its inception, the University has been holding regular in-house Moot Court competitions, after which meritorious students are sent abroad for participating in Moot Court jamborees. The hub of activity be credited to our Moot Court Committee and the Legal Aid Clinic, which have developed a workable and efficient interface with the industry and the Judiciary to the satisfaction of all. 

As we persist in our academic endeavours, it won't be an overstatement to say that our University will become a leader in the sphere of legal education in the country. Our founding motto too objectifies the ideal of, "Let all good and noble thoughts come to us from all directions", which is a hymn from the Rig Veda. We, the fraternity of Gujarat National Law University aim at homogenization of all trends and civilization patterns by inculcating in our students, an appreciation of other cultures and regions of the country in all its homogeneity.

Gujarat National Law University, Gandhinagar acknowledges and respects the indigenous people from Koba Village, who are the traditional custodians of the land upon which this University stands and its programmes operate. In particular, GNLU pays its respects to the Koba Villagers, Elders, past and present, and embraces their culture; wisdom and knowledge in its pursuit to transform GNLU into a world class Law University. We also thank the Government of Gujarat for their generous support.
Gujarat National Law University (GNLU) Recruitment for Various Posts 2019 Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Posts:
  • Library Assistant  Fixed Pay Per Month (INR): 25,000/-
  • Library Stack Assistant Fixed Pay Per Month (INR): 15,000/-
  • ICT Support Executive Fixed Pay Per Month (INR): 25,000/-
  • ICT cum Audio Visual Assistant Fixed Pay Per Month (INR): 15,000/-
  • Junior Clerk Fixed Pay Per Month (INR): 20,000/-
  • Senior Clerk Fixed Pay Per Month (INR): 25,000/-
  • Office Attendant Fixed Pay Per Month (INR): 15,000/-
Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Interested candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement.
Advertisement : Click Here

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.
Tag : Recruitment
Back To Top