ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

BIN SACHIVALAY BHARTI TODAY TV NEWS LATEST UPDATE

BIN SACHIVALAY BHARTI TODAY TV NEWS LATEST UPDATE

Bin sachivalay Bharti Today New TV News Update: Recently GSSSB Published circular about the cancellation or postponed of the bin sachivalay clerk and office assistant. You can read the official news about it on gsssb official website but here is the image of the circular that would help you to confirm this news.

Recently GSSSB published notification regarding Bin sachivalay clerk call letter. As per notification the call letter will be available on 1st October 2019. If you are willing to download call letter that you should to take part in the examination procedure you need to go for the official portal of ojas.gujarat.gov.in.

 There will be lots of candidates who will try to download the call letter so website will be slow probably but don’t panic you will get lots of time to download your office assistant call letter and bin sachivalay call 

GSSSB Bin Sachivalay Clerk & Office Assistant Bharti 2019 at gsssb.gujarat.gov.in. Candidate can Apply Online at Ojas portal Ojas.gujarat.gov.in from 01st June 2019. GSSSB as Gujarat Gaun Seva Pansandgi Board today Published Advertisement No. 150/2018-19 on various Gujarati News Papers Like Gujarat Samachar, Divyabhaskar, Sandesh etc. to Fill up Total 2221 Jobs of Bin Sachivalay Clerk and Office Assistant Vacancy.


For TV News : Click Here

Back To Top