ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

554 Head Constable (Ministerial) Recruitment In Our Capital

554 Head Constable (Ministerial) Posts Recruitment

554 Head Constable (Ministerial) Posts In Delhi Police Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts:
  • Head Constable (Ministerial) (Male): 372 Posts
(Gen-140 Posts,EWS-37 Posts,OBC-86 Posts,SC-56 Posts,ST-53 Posts)
  • Head Constable (Ministerial) (Female): 182 Posts
(Gen-69 Posts,EWS-18 Posts,OBC-42 Posts,SC-27 Posts,ST-26 Posts)
Total No. of Posts: 554 Posts
Educational Qualification: 10+2 (Senior Secondary) pass from a recognized Board. Please read Official Notification for more Educational Qualification details.

View Also :


Age Limit: As on 01-07-2019
Minimum –18 Years
Maximum – 25 Years
Application Fees:
Gen/OBC – Rs. 100/-
SC/ST – Exempted
PWD/Ex-Serviceman – Exempted
Payment will be made through Debit Card/Credit Card/Net Banking/SBI Challan
Pay Scale: Rs.25,500/–Rs.81,100/-(Pay Matrix Level-4)
Physical Details: 
(1) Height-:
All Applicants-165 cms(Male), 157 cms(Female)
For Gorkha Regiments & Other Hilly Area Applicants-170cms(Male), 162 cms(Female)
(2) Chest-:
All Applicants -78-82 cm (Male)
For Gorkha Regiments & Other Hilly Area Applicants-82-87cm(Male)
Physical Endurance Test Parameters: 
1600 Meters Race-In 07 Minutes(Male), In 05 Minutes(Female)
Long Jump-12 ½ Feet(Male),09 Feet(Female)
High Jump-3 ½ Feet(Male),3 Feet (Female)
Medical Standards:
Vision – 6/12(With/Without Glasses)
How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.
Important Dates:
  • Starting Date of Online Application: 14-10-2019
  • Last Date to Apply Online: 13-11-2019

Important Links : 


Back To Top