ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

TAT GRANTED BHARTI : DETAILS OF TEACHERS VACANCY CAMP OF Panch Mahal District Postponed

TAT GRANTED BHARTI : DETAILS OF TEACHERS VACANCY CAMP OF Panch Mahal District Postponed .


Government of Gujarat has started to get vacancy list of granted teachers recently.

As on 31 st October , the principals of various granted schools have to send the details of vacant teachers post.


Earlier many districts have been arranged camp for that work , and they finished that work very nicely.

View Also :Today , DEO of Panchmahal has declared that they have postponed their camp due to some internal reasons.

Important Link 


Download Letter From Here
Tag : TAT 1 & 2
Back To Top