ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

TAT 1&2 CANDIDATES GATHERED IN GANDHINAGAR TO PROTEST SHALA SANCHALAK MANDAL'S DECISIONS

TAT 1&2 CANDIDATES GATHERED IN GANDHINAGAR TO PROTEST SHALA SANCHALAK MANDAL'S DECISIONS


There are tons of candidates who took part on Teacher Aptitude Test 2019. now they all are looking for Recruitment to confirm security. if you are one of them then you came at very appropriate website. here you will get today’s TAT Candidates Videos gathering in Gandhinagar.


View Also :
TAT 1 CANDIDATES LIST / VIDEO( GATHERING IN GANDHINAGAR)

If you want to see the video of Today, click on Below Link 


To Watch Today's Videos Click On Following Links
Videos 1  Video 2

Video 3Video 4

Video 5.  Video 6

Video 7.  Video 8

Video 9

Tag : TAT 1 & 2
Back To Top