ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

SBI NEW RULES FROM 1 OCTOBER : Regarding Salary Account Saving Account ATM Transaction RTGS NEFT

SBI NEW RULES FROM 1 OCTOBER : Regarding Salary Account Saving Account ATM Transaction RTGS NEFT Checkbook


Click here to view in Gujarati

If your account is also in the State Bank of India (SBI), the country's largest government bank, this news is a must for you. SBI has been changing some service charges from October 1. The SBI's impact on these shifts. There will be 32 million account holders across the country. Under this change, penalties will be reduced by up to 80% on non-maintenance of monthly average balance (MAB) from the bank. In addition, some other changes have been made by the bank. Which will be effective from 1 October. NEFT and RTGS traction will also be cheaper for people who are online traded.
First change

Now if your account is in Metro City and Urban area branch, then you have to keep the average Monthly Balance (AMB) in the account at Rs 5000 and Rs 3000 respectively, but AMB from both the Metro City branch and Urban area branch starting October 1. Three rupees of the component will be present.


Tag : SBI Rules
Back To Top