ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

INDIAN ARMY BHARTI MELO JAMNAGAR DOWNLOAD NOTIFICATION AND APPLY ONLINE

How To Apply For Next Gujarat Jamnagar Army Rally 2019-2020 
ARO Jamnagar online application form is going to upload at the official website of join Indian army. Candidates get ready tocomplete/ required documents, Aadhaar Card and other documents to apply online. Indian army rally for fill online, so fill registration and application form online by following given below steps.
First visit at www.joinindianarmy.nic.in.
Enter the captcha code.
In the homepage, you will see JCO/OR Login Apply option and click on it.
Then a new page of login and registration will open.
Enter your username and password and click on login.
New user or candidates need to register first and then login in their army profile.
Once you login then clicks on apply online.
Fill all details and upload your photo and signature.
Then in the last click on the submit button.
Take a print out of application form for further use.
Jamnagar Army Bharti Rally 2019 Admit Card:
Download Jamnagar recruitment rally admit card to attend the bharti rally. Admit card is most important to download by each applicant. Board release admits card only for those candidates, who successfully registered for the rally and eligible to perform in rally program.
Tag : Recruitment
0 Komentar untuk "INDIAN ARMY BHARTI MELO JAMNAGAR DOWNLOAD NOTIFICATION AND APPLY ONLINE"

Back To Top