ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Granted Secondary & Higher Secondary News report About Protecting Teachers

Granted Secondary & Higher Secondary News report About Protecting Teachers

There are many granted secondary and Higher Secondary Schools in Gujarat.

Though Government of Gujarat is recruiting teachers in school, they are not giving any protection in school about job.The government of gujarat has given protection to the teachers of granted schools recruited upto 2016.

Government  is thinking about giving protection to the teachers of granted schools , though it is not officially declared.

It may be declared in future that the teachers can do their job without any fear because they can not focuss on students / teaching because of fear of job.

Important Link : 

Fajal Teachers News Report : Click Here
Back To Top