ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Dhoran 6 thi 8 na Pratibhashali vidhyarthio ni yadi 2019.

Dhoran 6 thi 8 na Pratibhashali vidhyarthio ni yadi 2019.


D2The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibitionedressal) Act, 2013 The SH Act had been brought in force six years ago to provide legal and administrative mechanism to deal with this menace. Under thisw omen, white employed or not suffer sexual harassment at workplace,all covered. All workplaces, including a dwelling place or a house and the
visited by an employee arising out of or during the course of her employment including transportation provided by the employer for undertaking such journey). covered. Further, all workplaces with two or more employees are necessary required to have Internal Committees and all districts are required to have Committees as prescribed in the Act. All districts are also necessarily mandated
be provided with notified District Officers who shall further designate nodal officers
sub-district levels to receive complaints under this Act. Widespread traini awareness and environment building initiatives are to be carried out. Discharge Preserbed duties by employers (in relation to providing of safe working environment Car women at their workplaces) and for action/ outcome related disclosure (pertaining to this Act) by companies and employers, are to be ensured. And importantly, time bound support, inquiry and redressal for aggrieved women
be ascertained.

Tag : Other
Back To Top