ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

There will be no injustice to the system of teachers' online presence. Dr. Vinod Rao New Report.

Shixako Ni online System koine Anyay Nahi Thay.Dr.Vinod Rao News Report.

There will be no injustice to the system of teachers' online presence. Dr. Vinod Rao New Report.

Irregular attendance of teachers at government schools will soon be a thing of the past. The primary and secondary education department is all set to introduce a facial recognition system to mark attendance of teachers across state. The system will be officially launched on September 5, also the Teacher’s Day. 

In Ahmedabad, the new attendance system will be implemented for classes 1to 8 at 390 AMC-run schools and 822 schools under Jilla Panchayat. There are around 4,000 teachers at AMC-run schools with student strength of 1.21lakh and approximately 7,000 in Jilla Panchayat-run schools with 2.1lakh students in Ahmedabad. 

There are 2.5 lakh teachers in 40,000 government schools across the state. Till now, teachers’ attendance was registered online. The government also plans to introduce facial recognition attendance for nearly 70 lakh students at its schools across state from November 2019.

0 Komentar untuk "There will be no injustice to the system of teachers' online presence. Dr. Vinod Rao New Report."

Back To Top