ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

TAT GRANTED SECONDARY & HIGHER SECONDARY FIFTH ROUND COMING SOON

TAT  GRANTED SECONDARY & HIGHER SECONDARY FIFTH ROUND COMING SOON

Government of Gujarat had given advertisement of recruitment for teachers in Granted Secondary & Higher Secondary School.

The four rounds had been finished by them.But still there are  some vacancies to be filled up by the waiting candidates of that time 

The government of gujarat has demanded the vacancy list of that time till 30/08/2019.

So its a great time for the candidates who are waiting for fifth round to be come.

Tag : TAT 1 & 2
0 Komentar untuk "TAT GRANTED SECONDARY & HIGHER SECONDARY FIFTH ROUND COMING SOON"

Back To Top