ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Primary School Attendance (Hajari) Online Entry New Portal Start @ssagujarat.org

Child Tracking Attendance Application

ONLY EDUCATIONAL, JOB, GK, MODEL PAPERS, GOVERNMENT JOB, MATERIALS

Dear Visitors. In This Websitewww.dtparmargujarat.com We Daily Update Latest Gujarat & India Level All Types Government Jobs Like GPSC, Talati, Clerk, Teacher, PSI, Constable, Banks, Engineering Jobs, And Other Various Jobs. We also Updated Various Exams schedule, Answer key, Result, Merit and Selection Lists.
www.ojasjobs.com

ides GK, All types Most Important Study Materials Related General Knowledge, English Grammar, Gujarati Grammar, Maths, Science, History, Geography, Model Papers, Exams Old Papers, GK In Mp3 And Video Formats For All types COMPETITIVE EXAMS Like TET/TAT/HTAT, GPSC, Talati, Clerk, Police Constable And All Others. Also Good 

Study materials for Primary, secondary and High Secondary Students.


Mark Student Attendance And Share Homework With The School App For Teacher..

Activation connects teachers with school management, students, and parents all through a single app. With the App, teachers can mark attendance of students in their class in no time, without any paperwork. It is the best student attendance app as it has been developed keeping teachers in mind, with a view to make their work easier and let them focus more on what matters - teaching.

The all-in-one app can also be used as a school homework app and teachers can easily assign to all students at once. By continuously being in touch with the parents, the teacher can work together with them and focus on every student's needs. Additionally, the teachers can also clear the parent’s doubts or answer their queries and even inform the parents about the achievements of their ward.


Using the app, the teachers can actively engage parents to participate more in their ward’s scholastic activities, on a daily basis. This helps bridge the gap between teachers and parents and together the two can effectively collaborate and focus on improving student outcome. The app has a lot to offer to the teachers as it reduces their daily hassle and workload, both inside and outside the classroom.


In this site Also Updated Primary School Latest CIRCULAR, Education News Paper News, Latest Mobiles, Computer And other Technology Tips & Tricks with Images And Videos.

So, Must Visit This site
www.dtparmarmargujarat.com Everyday For Latest Updates Jobs, Study Materials and General Information Updates.

Click here for Application

0 Komentar untuk "Primary School Attendance (Hajari) Online Entry New Portal Start @ssagujarat.org"

Back To Top