ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

GRD Bharti 2021| Home Guards Bharti 2021 | Gujarat Gram Rakshak Dal GRD Recruitment 2021

GRD Bharti 2021 |Home Guards Bharti 2021| Gujarat Gram Rakshak Dal GRD Recruitment 2021 Gram Rakshak Dal Bharti 2021

Home Guard recruits

The recruitment of citizens from different sections of the society in the Home Guard helps the police force in the operation of law and order as well as helps the administration in natural and man-made disasters.

GRD Bharti 2021 GRD Recruitment 2021

Any citizen from all walks of life who wish to serve in the Home Guard can join. In this regard, the following procedure is followed and the qualified person is admitted as a member of the Homeguards.

 • A person who wants to join the force
 • Must be a citizen of India.
 • Should not be involved in a criminal act.
 • He is 18 years old and has not reached 60 years of age.
 • He has passed Std-10 examination in any language.
 • He has been medically examined as per the orders of the Commandant General and in the opinion of the Commandant he is physically fit.
 • The person wishing to be appointed as a member of the Homeguards should apply in Form “A”.
 • The person who wants to be recruited in the area will have to pass the examination in 21 recruit parades at his own cost and at his own risk.
 • Before being appointed as a member of the Homeguards, each person must sign an affidavit in the form of Form "B" before the Commandant or the officer authorized by him for this purpose.
 • Each person nominated as a member of the Homeguards will receive a certificate of appointment in the form of a sample "C".

Physical Qualification of Male and Female Member for Recruitment in Home Guards


Male Homeguards

 • The age of the candidate should be 18 to 20 years.
 • Candidate's height: should be 15 cm.
 • Chest: Normal should be 5 cm, chest should be able to inflate 02 cm
 • Weight: 20 kg.

Women Homeguards

 • The age of the candidate should be 18 to 20 years
 • Height: 150 cm
 • Weight: 20 kg
 • Chest: Should be at least 1/1 inch inflated.

Gramya Rakshak Dal Bharti 2021

 • Post Name:GRD (Gramya Rakshak Dal) / s.r.d
 • Total Post : 9902
 • Job Location : Gujarat State Rural

District Wise List Available In Officially Notification

 • GRD Female
 • GRD Male :
 • Only From Villages Located

Physical Test

Weight

 • Man : 50 KG
 • Female : 45 KG

Height

 • Man : 162 cm
 • Female : 150 cm

Running

 • Man : 800 Meter – 4 Minutes
 • Female : 800 Meter – 5 Minutes 30 Second

Education Qualification

 • 3rd Pass and more study

Age Limit

 • 20 to 50 years

Salary

 • Rs. 230/- Daily Allowance

Candidate Resident 

The Candidates Should be a Resident of a Village in the Police Station Area.

GRD Bharti 2021 Notification

Selection Process:

Candidate may be selected based on GRD selection Rules

How to Apply GRD Bharti 2021

All Eligible Candidate To Submit The Form In Person Along With The Self-Certified Certificate At The Near Police Station

Important Date :

Recruitment Process Last Date : 30/11/2021


All Candidates are requested to visit our website www.dtparmargujarat.com For more educational information as well as latest news.

Important Links:

હોમ ગાર્ડસની ભરતી કરવા બાબત લેટર માટે અહીં ક્લિક કરો

GRD ગ્રામ રક્ષક દળ ભરતી બાબત લેટર માટે અહીં ક્લિક કરો

0 Komentar untuk "GRD Bharti 2021| Home Guards Bharti 2021 | Gujarat Gram Rakshak Dal GRD Recruitment 2021"

Back To Top