ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Planning and Implementation of the First Examination of Std.9 to 12

Planning and Implementation of the First Examination of Std.9 to 12

Accordingly, from the academic year 2020-21, the Gujarat Board of Secondary and Higher Secondary Education has conducted monthly unit test and first examination, second examination (prelim examination) as well as standard 9 and 11 subjects as per the reference (1) referred to for Std-9 to 12.

The question papers and timetable of the annual examination will be sent to the district level by the board. 

Planning and Implementation of the First Examination of Std.9 to 12

Apart from that, the above test / examination question papers and timetable of subjects will have to be fixed at the local level.

Planning and Implementation of the First Examination of Std.9 to 12

Accordingly, from the academic year 2020-21, the Gujarat Board of Secondary and Higher Secondary Education has conducted monthly unit test and first examination, second examination (prelim examination) as well as standard 9 and 11 subjects as per the reference (1) referred to for Std-9 to 12.

Important Link:-

પ્રથમ પરીક્ષા 2021 ટાઇમ ટેબલ/કોર્સ માટે અહીં ક્લિક કરો (22-09-2021)

પ્રથમ પરીક્ષા 2021 કોર્સ ઘટાડા પરિપત્ર માટે અહીં ક્લિક કરો (23-09-2021)

0 Komentar untuk "Planning and Implementation of the First Examination of Std.9 to 12"

Back To Top