ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Vidhyasahayak (Std.1 to 5 & 6 to 8 – Other Medium) Recruitment 2021 @http://vsb.dpegujarat.in

Vidhyasahayak (Std.1 to 5 & 6 to 8 – Other Medium) Recruitment 2021 @http://vsb.dpegujarat.in

Vidhyasahayak Recruitment 2021: Gujarat State Primary Education Selection Committee Recruitment for 600 Posts for Vidhyasahayak Other Medium (Std.1 to 5 and Std.6 to 8) 2021. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Gujarat State Primary Education Selection Committee invites Vidhyasahayak (Std.1 to 5 & 6 to 8 – Other Medium) online applications from 06-04-2021 to 19-04-2021. Notification and important details of such places such as educational qualification, experience, age, salary scale, age concession, application fee, how to apply online, general advertisement provisions and other details on the notice board of the http://vsb.dpegujarat.in

Vidhyasahayak Bharti 2021:

Post Name: 

Vidhyasahayak (Other Medium- Std.6 to 8)

Posts : 215

  • Maths- Science : 145 Posts
  • Languages : 53 Posts
  • Social Science : 17

Adv. No. : 01/2021

Post Name:

Vidhyasahayak (Other Medium- Std.1 to 5)

Posts : 385

Adv. No. : 02/2021

Educational Qualification : Please Read Official Notification.

How to Apply: Interested & Eligible Candidates may Apply Online Through official Website- http://vsb.dpegujarat.in

Important Dates:

  • Starting Date of Apply Online : 06-04-2021
  • Last Date to Apply Online : 19-04-2021

The candidate has to apply online at  http://vsb.dpegujarat.in only after seeing all the full details of the advertisement on the Vidhyasahayak Selection Committee website.

Important Links

Advertisement | | Apply Online

0 Komentar untuk "Vidhyasahayak (Std.1 to 5 & 6 to 8 – Other Medium) Recruitment 2021 @http://vsb.dpegujarat.in"

Back To Top