ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

GSEB Std 12 Com Blue Print & Model Question Papers For The Academic Year 2020-21

Std 12 Com Blue Print & Model Question Papers For The Academic Year 2020-21 

Regarding the above subject and reference to state that in the situation of covid-19, according to the change made in the examination system of Std.10 & 12 Has been prepared. Which is involved with this. The above question paper format, merit and sample question papers will be valid only for the academic year 2020/21. 

The above question paper format, merit and sample question papers are requested to be sent to all the secondary / higher secondary schools under your control for good information and implementation. Details of standard-9 and 11 subjects as well as the pattern of remaining subjects of standard-10 and 12 will be announced later Which is known.

Important Links:-

Std 12 Com Blue Print and Model Papers

Gujarati (FL) |   Gujarati (SL) 

English (SL) | English (FL) 

Computer  |  B. A.

Account |   Economics   |  Statistics

0 Komentar untuk "GSEB Std 12 Com Blue Print & Model Question Papers For The Academic Year 2020-21 "

Back To Top