ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Std 1 Home Learning Study materials Video On DD Girnar-Diksha Portal @ https://diksha.gov.in

Std 1 Home Learning Study materials Video On DD Girnar-Diksha Portal @ https://diksha.gov.in 

એજ્યુકેશનલ વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ થવા અહી ક્લિક કરો

Home learning Programme For All The Students :- 

Home Learning" programme for the students of Std. 3 to 8 and Std. 9 to 12 have been started since 15/06/2020 so that the students can study at home due to the Corona epidemic.

According to the date and time indicated, the students of that standard will be able to watch this programme without failing and in order to grow in their academic work, they will be immediately informed by the principals and teachers and make necessary arrangements for the success of the programme 

Home learning Programme On DD GIRNAR :- 

The students can watch home learning programme on DD GIRNAR according to the time table declared by the Education Department of Gujarat. The students can easily watch the programme of whichever standard they are studying. 

Home learning Programme On YouTube :- 

November Month Home Learning

The students can also watch Homelearning Videos according to their standard on YouTube channel. The Education department of Gujarat is very active regarding the education of Children. They put standard wise videos on YouTube in advance. 

Home learning Programme According To The Time Table :-

The students can also watch Homelearning Videos according to the Time Table. They declare the Time Table of each standard in advance for the whole month so that the students can sit against the television with the relevant textbooks. 

ધોરણ 1 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

Important Links 

December Month Home Learning


January Month Home Learning
03-01-2021 STD 1 HOLIDAY
06-01-2021 STD 1 HOLIDAY
07-01-2021 STD 1 HOLIDAY
10-01-2021 STD 1 HOLIDAY
13-01-2021 STD 1 HOLIDAY
14-01-2021 STD 1 HOLIDAY
17-01-2021 STD 1 HOLIDAY
20-01-2021 STD 1 HOLIDAY
21-01-2021 STD 1 HOLIDAY
24-01-2021 STD 1 HOLIDAY
26-01-2021 STD 1 HOLIDAY
27-01-2021 STD 1 HOLIDAY
28-01-2021 STD 1 HOLIDAY
31-01-2021 STD 1 HOLIDAY

February Month Home Learning Videos

03-02-2021 STD 1 HOLIDAY
04-02-2021 STD 1 HOLIDAY
07-02-2021 STD 1 HOLIDAY
10-02-2021 STD 1 HOLIDAY
11-02-2021 STD 1 HOLIDAY
17-02-2021 STD 1 HOLIDAY
18-02-2021 STD 1 HOLIDAY
24-02-2021 STD 1 HOLIDAY
25-02-2021 STD 1 HOLIDAY

March Month Home Learning Videos

03-03-2021 STD 1 HOLIDAY
04-03-2021 STD 1 HOLIDAY
07-03-2021 STD 1 HOLIDAY
10-03-2021 STD 1 HOLIDAY
17-03-2021 STD 1 HOLIDAY
18-03-2021 STD 1 HOLIDAY
24-03-2021 STD 1 HOLIDAY
25-03-2021 STD 1 HOLIDAY
31-03-2021 STD 1 HOLIDAY

April Month Home Learning Videos

01-04-2021 STD 1 HOLIDAY
07-04-2021 STD 1 HOLIDAY
08-04-2021 STD 1 HOLIDAY
13-04-2021 STD 1 HOLIDAY
14-04-2021 STD 1 HOLIDAY
15-04-2021 STD 1 HOLIDAY
21-04-2021 STD 1 HOLIDAY
22-04-2021 STD 1 HOLIDAY
28-04-2021 STD 1 HOLIDAY
29-04-2021 STD 1 HOLIDAY
Back To Top