ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Schedule of Academic Work Under "Home Learning" Programme From 1st January to 15th January 2021

Schedule of Academic Work Under "Home Learning" Programme From 1st January to 15th January 2021

According to the above subject, the current academic year which started from June 8, 2020, due to the current Coro epidemic, it is not possible to call students to schools for educational work. 

So that for the educational work of the students, content based video / educational lessons prepared for the students of Std. Girnar channel has been started from 15th June 2020 and virtual class has also been started for students of standard 9 to 12.

In this regard, under the educational work broadcasted by Dordarshan-DD Girnar for the students of Std. BRC / CRC / Parents through teachers are requested to convey this schedule to the students.

Important Link :-

For Home Learning January Time Table Click On The Below Link

Std 1 to 12 Jan.Time Table : Click Here

0 Komentar untuk "Schedule of Academic Work Under "Home Learning" Programme From 1st January to 15th January 2021"

Back To Top