ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Time Table For Educational Work Under "Home Learning" From 1st December to 15th December 2020

Time Table For Educational Work Under "Home Learning" From 1st December to 15th December 2020

Official Letter

According to the above subject, it is not possible to call the students to the schools for academic work due to the current Koro epidemic in the current academic year which started from June 6, 2020. 

So that for the educational work of the students, the content based video / educational lessons prepared for the students of our state Girnar channel has been started from 16th June 2020 and virtual class has also been started for students of standard 9 to 12.

In this regard, under the educational work broadcasted by Dordarshan-DD Girnar for the students of Std. So that parents, students are requested to deliver this timetable through BRCCRC / teachers in all the schools in your district. Enclosure - Schedule of Std. 1 to 12 from 1st December to 15th December 2020

Important Link:-

Download Official Letter & Time Table

0 Komentar untuk "Time Table For Educational Work Under "Home Learning" From 1st December to 15th December 2020"

Back To Top