ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

GSERC | SECONDARY & HIGHER SECONDARY BHARATI | SEC REVISED PML 1 | SCHOOL SELECTION DATE DECLARED | FINAL SELECTION LIST | WAITING LIST | DISTRICICT WISE & SCHOOL WISE VACANCY LIST DECLARED

new-flashing Updates 25/11/2020

Government Secondary Revised PML 1 Declared

new-flashing Updates 28/11/2020

Gov Higher Sec Waiting List District Selection Instruction

SECONDARY & HIGHER SECONDARY BHARATI DISTRICICT WISE & SCHOOL WISE VACANCY LIST DECLARED

GOVERNMENT SEC & HIGHER SECONDARY BHARTI | School Allotment Letter|DISTRICT WISE & SUBJECTWISE SCHOOL LIST | Final Selection List | Waiting List|TAT BHARTI 2019 |SHIKSHAN SAHAYAK RECRUITMENT 2019@ HTTPS://WWW.GSERC.IN

new-flashing Updates 20/11/2020

Gov Sec Document Verification Date Changed

new-flashing સરકારી માધ્યમિક શાળા શિક્ષણ સહાયક ભરતી માટે ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન તારીખ : 28/11/2020 થી 30/11/2020 દરમિયાન કરવામાં આવશે
1605700971615985-0


Shikshan Sahayak Recruitment 2019  jobs in Gujarat online Notification: Gujarat State Education Recruitment Board @ https://www.gserc.in

GSERC.IN Shikshan Sahayak Recruitment 2019, Gujarat State Education Recruitment Board (GSERC.IN) has released the https://www.gserc.in/ Shikshan Sahayak Recruitment 2019 – jobs in Gujarat online Notification on the official website.

GSERC.IN Shikshan Sahayak Recruitment 2019- jobs in Gujarat online Notification: – Gujarat State Education Recruitment Board (GSERC.IN) has invited the online application form for the posts of the Shikshan Sahayak. 

The official board has released the vacancies for the Shikshan Sahayak. Candidates may check the official notification of the GSERC.IN

From the official notification, you can get about the academic qualification, age limit, age relaxation, exam fee, total vacancies, selection process, how to apply and others.

 Here we also provide the official link to access the GSERC.IN Shikshan Sahayak Recruitment 2019 jobs in Gujarat. Candidates stay connects with us for the latest updates related to the GSERC.IN Shikshan Sahayak Recruitment 2019 jobs in Gujarat.

About Gujarat State Education Recruitment Board @ https://www.gserc.in Details

"Selection Committee for the recruitment of Gujarat State Secondary and Higher Secondary Educational Staff" has been constituted for Government Schools and Government Non-Government Aided Schools with the notification of the State Government dated 7/9/3.

The members of this committee are as follows.

 • Director, School Office, Gandhinagar - Chairman, Designation
 • Vice President, Gujarat. And uh Board of Education, Gandhinagar- Member
 • Senior Government Officer - Member of the lower rank from the Deputy Secretary to the Government to be appointed.
 • Two nominated academics to be nominated by the government - a member
 • Representative - A member of the accredited Association of School Operations, nominated by the Government
 • Joint Director, Education, Gandhinagar - Member and Member Secretary
Functions of the Selection Committee: -
 • The number of teachers to be recruited should be determined by the District Education Officers. However, it would be imperative for district teachers to fill out a demand letter to fill the vacancies of teachers.
 • Applications should be requested through advertisement in Gujarati and English newspapers which are widely spread in the state.
 • Requests received must be verified.
 • The concerned District Education Officer and the governing body of the respective schools should recommend the names of the candidates selected for appointment.
 • Record of recommendations should be maintained.
 • The Government will have to submit an annual report of its activities in the education department.
 • From time to time, the Government must be responsible for other tasks entrusted to it.
 • The selection committee should examine the applications. And for such examination, the Committee may adopt procedures which it deems appropriate.


Vacancies in GSERC.IN Shikshan Sahayak Posts 2019 Online Application Form Vigyapti
Here we also provide the Gujarat State Education Recruitment Board (GSERC) official advertisement to access this recruitment. The GSERC TAT BHARTI Form has released form 2019. Eligible contenders can apply the GSERC.IN Shikshan Sahayak Online Application Form before the last date.

  Gujarat Saikshanik Staff Bharti Pasandagi Samiti (GSERC) Invites Online Application for the Recruitment of 557 Higher Secondary Teachers i.e Shikshan Sahayak Jobs in Various Subject. Eligible Gujarat TAT Passed Candidate may Apply Online at www.gserc.in from 18th November 2019 to 27th November 2019.

  GSERC Higher Secondary Sikshan Sahayak Recruitment 2019 Details


  GSERC, Gujarat State Secondary & Higher Secondary Education Staff Recruitment Selection Committee Issued Notification in News Paper & website about Shikshan Sahayak Bharti 2019 Jobs in Gujarat. If you are Looking for Teachers job in Gujarat then grab this Opportunity by government of Gujarat.

   Higher Secondary Teachers Recruitment for Government School and Grant Ad School by GSERC Gandinagar. All the information about 557 Vacant Shikshan Sahayak job like Education Qualification, Age Limit, TAT Marks, Pay Scale, Application Fee etc mentioned below.


  Education Qualification: A candidate must have a TAT 2018 PASSED in the subject concerned from a recognized University with passing marks. The degree obtained by the UGC approved will be accepted. Open and Distance Learning of State-of-the-University will not be approved Unless the degree obtained is valid, the qualification will not be valid.

  Examination Fee: A non-refundable and non-adjustable fee of Rs.500/- only. Candidates belonging to Scheduled Caste / Scheduled Tribe of Gujarat and Persons With Disabilities whose disability is not less than 40% (forty percent) arc exempted from payment of this fee.

  Pay Scale: Sikshan Sahayak will get Rs.38090/- Fix Salary for First Five Years.

  Age limit: Reserved Category Candidate able to get 05 years

  Selection Process: Candidates who will be included in the Provisional merit will be informed about it by SMS.   Document Verification Call Letter to be nominated by the Preferred Consent in the district indicated in the application letter itself online.   All relevant documents, certificates and certificates of the place, time and date will have to be verified.Applications for non-verified candidates will be canceled and the name will be removed from the merit list. And candidates have no problem with this Cannot make claims. A list of District-wise Documentation Verification Canoes is available on the website.  To know more about the GSERC.IN Shikshan Sahayak Recruitment 2019 jobs in Gujarat online Notification candidates, please visit the official portal of the department.  Government Jobs for Engineers,Diploma Jobs,Railway Recruitment,Police Jobs,12th Pass Govt Jobs,Army Jobs,10th Pass Govt Jobs,Indian Army Recruitment,HAL Recruitment,Airport Jobs,IDBI Recruitment,SBI Clerk Recruitment,EB Dept Recruitment,PWD Recruitment,SSC Jobs,Aptitude Test,Walk in Interview,Mock Test,Online Test,Gold Rate Today,Aadhar Card,Sarkari Result,Private Jobs,Govt Exams,Silver Rate Today,Sarkari Naukri,Rojgar Result,Education News


  GSERC.IN Shikshan Sahayak Recruitment 2019 Free Job alert for both Fresher and Experienced Candidates updated on October 24, 2019. Get Direct Official Link for applying GSERC Shikshan Sahayak Recruitment 2019 along with current GSERC Shikshan Sahayak Recruitment official Notification 2019 here. Find all recent GSERC Shikshan Sahayak Vacancy 2019 across India and check all latest GSERC Shikshan Sahayak 2019 job openings instantly here, Know upcoming GSERC Shikshan Sahayak Recruitment 2019 immediately here.
  Last modified:24-10-2019 https://www.gserc.in

  GSERC Shikshan Sahayak Recruitment 2019 vacancies have been updated here. Job openings for GSERC Shikshan Sahayak Recruitment 2019 will be released by the officials. We will update the detailed information of GSERC Shikshan Sahayak Recruitment 2019 soon on this page. Job seekers who would like to know the updates of GSERC Shikshan Sahayak Recruitment 2019 can check here. Get the entire details of GSERC Shikshan Sahayak Recruitment 2019 by reading this page further.
  There is no Active Jobs in GSERC Shikshan Sahayak Recruitment 2019 http://costat.gipl.in/

  About GSERC Shikshan Sahayak Recruitment 2019


  Gujarat Shikshan Sahayak is present in Gujarat. The Gujarat board was formed on 1 May 1960. It is a very popular board in the Gujarat State. It conducts a state-level exams. The main academic task of GSEB is the preparation of syllabus for secondary schools and also the recommendation of text-books to be taught in government schools. The Board also performs the duties of recognizing new schools, performance evaluation of schools and inspections of various schools associated with the Board. https://www.gserc.in

  Shikshan Sahayak Recruitment 2019 November 

  Glad Tidings for Job Seekers! Are you interested to get employed in reputed organization and to grasp high paying Job, dtparmargujarat is the pool of resources where you can find the golden Job opportunities in Top Companies across India according to your willingness. Be the First Person to explore it.

  Here you can search for latest https://www.gserc.in Recruitment 2019, Jobs in India, online application, employment jobs alert, https://www.gserc.in recruitment 2019 openings across India, exam result, vacancies 2019, https://www.gserc.in recruitment notification etc. Apply for Latest GSERC Shikshan Sahayak Recruitment 2019: Here you can find all Latest GSERC Shikshan Sahayak Jobs alert. Please read the provided information such as educational qualification, application fees, selection procedure etc. carefully before applying for the job. Subscribe to GSERC Shikshan Sahayak Jobs and get recruitment notifications on Consultant vacancies across India through Aapanu Gujarat

  Perceive about GSERC Shikshan Sahayak Recruitment 2019 Free Job alert instantly with Dtparmar Gujarat

  In this page, you can explore the many exciting Job Opportunities on GSERC Shikshan Sahayak Recruitment 2019. Latest and also upcoming Notifications on GSERC Shikshan Sahayak recruitment are updated in this page immediately. So keep checking this page frequently, to know the recent as well as forthcoming GSERC Shikshan Sahayak Jobs.

  What are all the information's bestowed in GSERC Shikshan Sahayak Recruitment 2019
  : inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Links for GSERC Shikshan Sahayak Official Notification, Online Application Form is provided in this page itself, which paves you to apply for the GSERC Shikshan Sahayak Jobs in the easiest way. Moreover furthermore you can discover many Similar Jobs in Top Companies in this page itself.

  You can also grab Top Jobs in various locations like New Delhi, Mumbai, Kolkata, Pune, Noida, Chennai, Bengaluru, Hyderabad and more across India. Discover Latest Sarkari Naukri vacancy details first on DTPARMARGUJARAT. Explore Today's as well as Weekly updates of Employment News at DTPARMARGUJARAT which you can't find anywhere else.

  Prepare for GSERC Shikshan Sahayak Recruitment 2019  Final Merit through DTPARMARGUJARAT Resources
  In order to get enrolled in GSERC Shikshan Sahayak Recruitment drive, DTPARMARGUJARAT will help you with its resources like placement papers, Aptitude skill test, Interview questions, and answers, Current Affairs, etc. So make use of it and clench your dream Company Job. Rojgar Samachar on GSERC Shikshan Sahayak's latest Recruitment is updated in Dtparmar Gujarat daily. Don't miss this fruitful opportunity.

  How to get GSERC Shikshan Sahayak Recruitment 2019 Free Job alert in a jiffy in the near future
  To know immediately about the GSERC Shikshan Sahayak Jobs 2019 and vacancies which are to be announced in the near future, you can subscribe to our Dtparmar Gujarat Free Job Alert to your Email. Surely you can get instant alerts related to upcoming GSERC Shikshan Sahayak Recruitment 2019. The future depends on what you do today. Grow with the world of opportunities @ DtparmarGujarat. Best wishes for all your future endeavors.


  Important Link:-

  Government Higher Sec Updates

  Final Merit ListClick Here
  Waiting ListClick Here 
  Jilla Pasandgi ni Suchanao: Click Here

  Updates 12/11/2020


  Government Sec Updates


  Updates 20/11/2020


   Updates 25/11/2020

  Gov Sec Revised PML 1 : Click Here


  Updates 28/11/2020

  સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમિકનું વેઇટિંગ કાર્યરત કરેલ છે.સમાવિષ્ટ ઉમેદવારો તા.1/12/2020 ના રોજ સાંજે 6.00 કલાકથી જિલ્લા પસંદગી આપી શકશે

  VIEW STATEWISE VACANT POST FOR WAITING CANDIDATES

  જીલ્લા પસંદગી સૂચનાઓ અહિંથી ડાઉનલોડ કરો

  જીલ્લા વાઇઝ ખાલી જગ્યા લીસ્ટ અહિંથી ડાઉનલોડ કરો

  શાળા વાઇઝ ખાલી જગ્યા લીસ્ટ અહિંથી ડાઉનલોડ કરો

  Gov Higher Sec Qualified Waiting List

  Gov Higher Sec District Selection:Click Here

  Updates 04/12/2020

  Updates 08/12/2020

  સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમિક વેઇટિંગ શાળા ફાળવણી જાહેર

  Updates 09/12/2020
  Government Sec જગ્યામાં ફરી એક્વાર વધારો

  Updates 10/12/2020


  Updates 12/12/2020


  new-flashing Gov Sec Updates 18/12/2020


  new-flashing Gov Sec Updates 23/12/2020


  Final Selection ListClick Here
  Waiting ListClick Here 
  Jilla Pasandgi Instruction : Click Here
  For District Selection Click Here

  new-flashing Gov Sec Updates 29/12/2020


  School Selection Instruction : Click Here
  For School Selection Click Here
  District Allocation ListClick Here

  new-flashing Gov Sec Updates 07/01/2021


  Updates 09/02/2021

  સરકારી માધ્યમિક નું વેઇટિંગ કાર્યરત કરેલ છે.સમાવિષ્ટ ઉમેદવારો તા.11/02/21 થી 14/02/21 સુધી જિલ્લા પસંદગી આપી શકશે

  Gov Sec Qualified Waiting List : Click Here

  Gov Sec Updates 16/02/2021

  માધ્યમિક વેઇટીંગ - ઉમેદવારની શાળા પસંદગી અંગેની સુચનાઓ

  new-flashing Gov Sec Updates 24/02/2021

  Tag : TAT 1 & 2
  0 Komentar untuk "GSERC | SECONDARY & HIGHER SECONDARY BHARATI | SEC REVISED PML 1 | SCHOOL SELECTION DATE DECLARED | FINAL SELECTION LIST | WAITING LIST | DISTRICICT WISE & SCHOOL WISE VACANCY LIST DECLARED"

  Back To Top