ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

GSERB Shikshan Sahayak 5th Merit List 2020 | GSERB Call Letter 2020 | GSERB Shikshak Sahayak Merit List / Call Letter 2020 @ gserb.orpgujarat.com.

GSERB Shikshan Sahayak 5th Merit List 2020 | GSERB Call Letter 2020 | GSERB Shikshak Sahayak Merit List / Call Letter 2020 @ gserb.orpgujarat.com.

Sixan Sahayak Bharti 2016 5th Round Jaherat Will Be Published In Tomorow's Main News Papers

 (5th round of follow-up to the announcement dated 17/06/2017 regarding selection of teaching assistants in non-government aided secondary and higher secondary schools) No. No. in the announcement dated 11/06/2011 of Government of Gujarat, Education Department, Secretariat Gandhinagar -1102-1906-G and Declaration No. of G / S / A, 2 / BMSH / 1103/1903 / G dated 7/6/2017 as well as permanent resolutions and provisions of the Government in non-government aided secondary and higher secondary schools of the state in Gujarati and The recruitment process has been completed from 1st to 4th round with the announcement of 18/09/2016 regarding the selection of teaching assistant in English medium. Out of the vacancies of education assistants included in the recruitment process, out of the vacancies after 1  to 4 rounds, at present the vacancies available from the district level (details of vacancies are posted on the website). S.C.A. filed in the High Court. NO. Pursuant to the judgment of 12418/2018 dated 17/06/2018, the fifth (5) round of the recruitment process is to be carried out.


The list of four times the number of vacancies currently available out of the vacancies included in the advertisement dated 17/06/2018 (PML-1) is posted on the website http://gserb.orpgujarat.com. Candidates mentioned in the list can call letter for verification of their qualifying marks / certificates on the website http://gserb.orpgujarat.com from 10.30 am on 21/02/2030 to 12:10 pm on 8/09/2030. Downloaded. Will be able to. Whose relatives should take note.


Candidates who are absent on the date and time indicated in the call letter in the document verification as well as those who do not download the call letter want to relinquish their claim under the fifth round of the said recruitment process, assuming they will not be included in the said recruitment process. The presentation will also not be considered. Of which special note.


Special Note: - Candidates with merit equal to or greater than the merit of the candidates shown in the list of candidates to be posted on the website http://gserb.orpgujarat.com However, due to the change in their merit, the school allotment could not be done till date. However, the candidates whose names are not in the list published here have been given the date. From 10.30 am on 31/08/2030 to 12:10 pm on 9/09/2030 Secondary Branch, Office of Commissioner Schools, Block-2/1 Dr. An application has to be submitted in person at Jivraj Mehta Bhavan along with all valid supporting evidence. Applications sent by post, courier or any other means will not be considered. Proceedings will be conducted as per the rules on this submission. Any submissions made after this time limit will not be considered.

Detailed information / instructions regarding the advertisement will be posted on the website http://gserb.orpgujarat.com on 21/06/2050. As well as for further instructions (PML-2, objection application, final merit list, venue selection etc.) the concerned candidates will have to visit the above website regularly.


Steps To Download GSERB Call Letter 2020


  1. Visit the official site @ gserb.orpgujarat.com
  2. Gujarat Secondary Education Recruitment Board home page will be shown on the screen.
  3. On the home page check for Call Letter.
  4. Click on the link.
  5. Enter your details.
  6. Download Call Letter and save for further use.


Important Date:


5th Round Call Letter Download Date:

21.09.2020 (10:30 hrs) to 27.09.2020 (18:10 hrs)


Important Link:-

Official Press Note 

Secondary (Gujarati Medium) list

Higher Secondary (Gujarati Medium)

Secondary (English Medium) list

Higher Secondary (English Medium) list

Instructions for candidates to consider.

Schedule for Document Verification

Check 5th Round Notification: Click Here

0 Komentar untuk "GSERB Shikshan Sahayak 5th Merit List 2020 | GSERB Call Letter 2020 | GSERB Shikshak Sahayak Merit List / Call Letter 2020 @ gserb.orpgujarat.com."

Back To Top