ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

GPSC (Gujarat Public Service Commission) Declared Deputy Section Officer Results 2020 | Personal Marks Declared


GPSC (Gujarat Public Service Commission) Declared Deputy Section Officer Results 2020
The Gujarat Public Service Commission (GPSC) has declared the result for Deputy Section Officer. 2461 candidates are declared provisionally qualified in the Competitive (Preliminary) Exam conducted by the Gujarat Public Service Commission on 13.10.2019. 

Now the candidates are declared provisionally qualified for appearing in the Main Written Examination, subject to their fulfilling all conditions of eligibility.

GPSC (Gujarat Public Service Commission) Declared Deputy Section Officer Results 2020

The Roll Number of candidates, provisionally qualified for appearing in the GPSC Deputy Section Officer Main Written Examination was available in this page. The Candidates can download the GPSC Deputy Section Officer Result from the official website or through the direct link given below in this page.

GPSC (Gujarat Public Service Commission) Declared Deputy Section Officer Results 2020


Important Link:-


Tag : GPSC, Results
0 Komentar untuk "GPSC (Gujarat Public Service Commission) Declared Deputy Section Officer Results 2020 | Personal Marks Declared"

Back To Top