ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Latest Circular Dated 14/08/2020 Regarding The Students Who Failed In Two Subjects In Std-12 General Stream Will Be Able To Give Supplementary Examination.


Gujarat Board of Secondary and Higher Secondary Education, Gandhinagar Press List

Latest Circular Dated 14/08/2020 Regarding The Students Who Failed In Two Subjects In Std-12 General Stream Will Be Able To Give Supplementary Examination.

According to the press release of Gujarat Board of Secondary and Higher Secondary Education, Gandhinagar, considering the situation of COVID-19, the state government has decided to conduct supplementary examination for the candidates who failed in two subjects instead of one in the supplementary examination for Std-12 general stream.


 In view of the above, instead of candidates failing in one subject in Std-12 general stream examination, new online application forms have to be obtained for candidates who failed in two subjects and new seating arrangements have to be made.

 The program of the announced supplementary examination dated 8/02040 is canceled. The Board will announce the new date and its program for Std-12 general stream from now on. Relevant students, parents and school principals should take note.

For Std-10 and Std-12 science stream, supplementary examination of candidates who have failed in two subjects is to be held from 9/06/2050 to 6/06/2050. Whose relatives should take note.

Important Link:-

Official Press Note : Click Here

0 Komentar untuk "Latest Circular Dated 14/08/2020 Regarding The Students Who Failed In Two Subjects In Std-12 General Stream Will Be Able To Give Supplementary Examination."

Back To Top