ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Unit Test Question Paper July 2020 For Std 9 & 10

Unit Test Ekam Kasoti 29th & 30th July Std 9 to 10 Question Paper PDF Declared By Board

Gujarat Board of Secondary and Higher Secondary Education, Gandhinagar

Press Note Of Unit Test Ekam Kasoti  Std 9 to 12

Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board in the state's registered secondary and higher secondary schools in Std-09 to Std-12 on 29/07/2020 and 30/07/2020 unit test question papers today in PDF format on the Board's website www.gseb placed on .org. So that school principals, teachers, parents and students can easily get the question paper.

The purpose of the unit test is to evaluate the student's ONLINE study-learning process. By 10/08/2020, students will have to send a soft hard copy to the school as per their convenience.

During this process and planning the concerned survey should be vigilant to ensure that the instructions of the health department regarding coVID.19 are followed. Whose relatives are requested to take note.

Important Link:-

Download Ques Paper PDF : Click Here

Tag : Unit Test
0 Komentar untuk "Unit Test Question Paper July 2020 For Std 9 & 10"

Back To Top