ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

State Primary Teachers' Grade Pay Reduction Circular Postponed, Decision After Fourth Meeting Between Government And Teachers Union


BREAKING GOOD NEWS:- 4200 GRADE PAY BREAKING NEWS 

State Primary Teachers' Grade Pay Reduction Circular Postponed, Decision After Fourth Meeting Between Government And Teachers Union

The big news has come in the form of grade pens for primary teachers in the state. The government has shown leniency on the issue of reducing 4200 grade pay for primary teachers and the decision to pay 2400 grade pay has been postponed and now the government has announced to keep 4200 grade pay unchanged. Deputy Secretary of Education B.V. Rathwa has canceled the old circular.
Screenshot_3

The old circular to reduce the grade pay of primary teachers has been canceled till a policy decision is taken. The government has taken this big decision after the teachers' grievances on the issue of grade pay by primary teachers. This decision has revived the feeling of happiness among the teachers. Digvijay Singh Jadeja of the Primary Education Association spoke to reporters about this.

The circular to reduce the grade pay of primary teachers has been postponed. This decision has been taken after the fourth meeting between the government and the education union. Earlier, three meetings were held between the education minister and the teachers union regarding the grade-pay dispute of more than 65,000 teachers in Gujarat. However, no solution could be found to this dispute.

Screenshot_2

Grade-pay of 4200 was more than 2800 teachers turned to the path of agitation.The grade pay of teachers recruited after the year 2010 in the primary schools of the state has been increased from Rs. 4200 to Rs. 2800 without taking any study or opinion of the teachers. 

As a result, 65,000 teachers across the state are losing an estimated Rs 10,000 per month in their salaries. Teachers have been fighting for the last one year over the ongoing injustice. However, the anger of the teachers over the death of Mugan by the state government reached its climax. 

Primary teachers started a fight on social media demanding Grade Pay 4200 for not being able to rally or agitate in the current Corona epidemic. The demands of the teachers were also supported by the ministers and MLAs

Important Link:-

Read News Report 


Divyabhaskar || ABP Asmita || Official Pariptra


Tag : News Report
0 Komentar untuk "State Primary Teachers' Grade Pay Reduction Circular Postponed, Decision After Fourth Meeting Between Government And Teachers Union"

Back To Top