ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Online Quiz On Eclipse Organized by Atal Tinkering Lab-Halvad


Online Quiz On Eclipse Organized by Atal Tinkering Lab-Halvad


Online Quiz On Eclipse:-

June 21 is the day of solar eclipse. On this day Halvad's Atal Tinkering Lab organizes a unique "online quiz" in which you have to answer 25 questions based on solar eclipse and lunar eclipse from A, B, C, D.

Certificates Will Be Given To The Participants:-

Certificates will also be sent to those who get good results on their WhatsApp mobile number. You can also share this certificate on social websites like WhatsApp status, Facebook, Twitter, Insta, Telegram.

Certificate Like ThisSo let's just take seven minutes and get the certificate of online quiz.


Steps To Start Online Quiz About Eclipse:-


  • Open Quiz Link Given Below
  • Join Whatsapp Group To Receive Certificate(Once You Get Certi. You Have To Exit Yourself)
  • Fill Up Your Name & Whatsapp Number


Important Link:-

For Starting On Line Quiz : Click Here

Tag : Online Quiz
0 Komentar untuk "Online Quiz On Eclipse Organized by Atal Tinkering Lab-Halvad"

Back To Top