ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Latest Circular of the Education Director Dated 16/05/2020 Regarding School Entrance Ceremony and Girls Education Festival-2020


Latest Circular of the Education Director Dated 16/05/2020 Regarding School Entrance Ceremony and Girls Education Festival-2020


From,
No / Ch-1 / Bond / 2031-7 /
Office of the Director of Primary Education, Block No. 12/1,
Dr. Jivraj Mehta Bhavan, Gu. Ra. Gandhinagar, dated 12/06/2050

District Primary Education Officer, District Education Committee, All Governors, Nagar Primary Education Committee, All

Subject: - School Entrance Ceremony and Girls Education Festival-2020 matter

Reference: - Date of this office. Circular No. 12/7/2050: Prashini / Ch.1 / Admission Ceremony / 2020/206 6-9 According to the above subject and context, to state that for admission in Std. Instruction was given to complete by 15/4/2050. Which operation will be completed.

To state that according to the survey in your district, the number of children eligible for taluka wise admission is dt. Instruction has also been given to send as per the prescribed form by 2/7/2050.

According to him, the information was not received even though he was asked to send it. So as to be asked to send immediate information.

 The prescribed form is re-attached with this for ready reference. So the information is dated. It is asked to send by 15/4/2050 so that it will be easy to give the grant. This information is requested to be sent to plan.dpe.qui@gmail.com.

Important Link

To Download Pariptra : Click Here

0 Komentar untuk "Latest Circular of the Education Director Dated 16/05/2020 Regarding School Entrance Ceremony and Girls Education Festival-2020"

Back To Top