ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Watch Hindi Movie Online || HINDI FILM I AM KALAM HD MOVIE

Watch Hindi Movie Online || HINDI FILM "I AM KALAM"  HD MOVIEI Am Kalam is a 2011 Indian Hindi-language drama film produced by Smile Foundation and directed by Nila Madhab Panda, cinematography by Mohana Krishna. 

The character of Chhotu has been performed by Harsh Mayar. The film was screened in the market section at the 63rd Cannes Film Festival on 12 May 2010. 

 It has been showcased in various film festivals and has received many awards and honours. The film was screened retrospective on August 17th 2016 at the Independence Day Film Festival jointly presented by the Indian Directorate of Film Festivals and Ministry of Defense, commemorating 70th Indian Independence Day.

A poor boy (Harsh Mayar) derives inspiration from the former President of India, A. P. J. Abdul Kalam. He then decides to change his name to Kalam and harbours a dream of meeting the visionary.

Int'l Film Festival of India (IFFI),Goa by Young Jury for Best Feature Film National Film Award for Best Child Artist 2011 – Harsh Mayar. He won it along with two other children Lucas Film Festival, Germany for Best Feature Film Int'l Jury at Ale Kino Int'l Film Festival, Poland for Special Mention

Don Quixote Prize of the International Ciné-Club Federation (ICCF) at the Lucas Film Festival
Special Diploma at Minsk Int'l Film Festival, Listapadzik Aravindan Award for Best Debutante Director 57th Filmfare Awards for Best Story to Sanjay Chauhan

IMPORTANT LINK

Watch Movie "I AM KALAM" : CLICK HERE

Tag : Hindi Movie
Back To Top