ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

GSEB STD 12 SCI.- 2020 MAIN SUBJECT OFFICIAL PROVISIONAL ANSWER KEY DECLARED


STD 12 SCIENCE MAIN SUBJECT OFFICIAL PROVISIONAL ANSWER KEY DECLARED BY  BOARD

The Students of 12th Science are eagerly waiting for the Provisional Answer key to be declared by GSEB.


Today GSEB declared official provisinal Answer Key For Std 12 Sci.Examination of HSC 12th science Gujarat Board. So The Students Who are studying in 12th standard are Doing Preparation of Their Examination. Like a Previous Year, This Exams had Started in march from 05-03-2020 in this Year also.

 But This Year Students are Very sensitive and serious about 12th and 10th board Because as per our Observation and analysis Lots of Students After Completing their Examination are Searching for Answer keys Of Specific Paper Immediately. 

So We Can Say that The Student of 12th science 2020 is more sincere then Previous Year student. it will also affects on Result Which will Be Declare in May 2020.

STD 12 SCIENCE MAIN SUBJECT OFFICIAL PROVISIONAL ANSWER KEY DECLARED BY  BOARD


Download Booklet About Courses After 12th Science

Important Link


Official Provisional Answer Key :Click Here

Back To Top