ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

GOVERNMENT TOOK BIG DECISIONS ABOUT SELLING OF TOBACCO,GUTAKA AND ALCHOHOL

GOVERNMENT TAKE BIG DECISIONS ABOUT SALE TOBACCO,GUTAKA AND ALCOHOL 

 Hello friends Hope you are healthy. Friends,  Lockdown time has been extended 3 May by the Government. During this time, fun activities will be provided on this blog. In addition to the government information including new circulars issued by the State Government of Gujarat and Government of India, Government of India and Gujarat.

You will find the most accurate information about new government plans on this blog, as well as all of the education world You will also be able to get new news soon.

Friends are currently unable to leave the house due to coronavirus. Prime Minister Modi ji Lok has increased download time by up to 3 May. stay Tuned Daily our site Aapanu Gujarat In addition to the labels we send you, you can easily search for information by label.

In addition to Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, all other types of shows will also be here, such as new circulars or any type of free study material like videos and Textbook from standard 1 to standard 12 if you can tell us by message in whatsapp our education In addition to telling friends that the information put on this blog has been helpful to you so far, if yes you can also tell us via whatsapp message. Friends can join your telegram channel as needed.

IMPORTANT LINK


Read News Report : Click Here

Tag : News Report
Back To Top