ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Std. 1 to 9 & 11 Mass Promotion Decision Taken by Gujarat Govt. due to CORONA Virus: News Report

Std. 1 to 9 & 11 Mass Promotion Decision Taken Gujarat Govt. due to CORONA Virus: News Report

In This Website We Are Regularly Updated Latest Gujarat & India Level All Types Government Jobs Like GPSC,Talati, Teachers, Clerk,  PSI, Constable, IBPS, Banks, Engineering Jobs And Other Various Jobs. We also Updated Various Exams schedule, Answer key, Result, Merit and Selection Lists.
We Also Provides All types Most Important Study Materials Related General Knowledge, English Grammar, Gujarati Grammar, Maths, Science, History, Geography, Model Papers, Exams Old Papers, GK In Mp3 And Video Formats  For All types COMPETITIVE EXAMS Like TET/TAT/HTAT, GPSC, Talati, Clerk, Police Constable And All Others. Also Good Study materials for Primary, secondary and High Secondary Students.
Also Updated Primary School Latest CIRCULAR, Students & Teachers Education News, Latest Mobiles, Computer And other Technology Tips & Tricks with Images And Videos. Here Uploaded Upcoming Talati Exams Model Paper. Its Download and Preparation well.

Imprtant Link


Official Letter :-Click Here


Tag : News Report
Back To Top